18 December 2008

BAGUIO, HULING GABI

-

Naninilaw sa panglaw ang bawat pahina
ng sandali kong paglagi dito. Ngayon,
pakiwari ko’y sing-asim ng sikmura
ang serbesang pumapasinaya
sa aking pamamaalam.

Mabigat sa pandinig ang usap-usapan
ng mga taong walang suot na mukha
at pangalan. Kinapa ko ang baong tula
sa bulsa, pati maalikabok na litratong
nakakuwadro sa alaala: mga pulubing

naglilimas ng limos at libag sa nanlilimahid
na bangketa; manhid na mga bata,
malayo na sa malay
ng inang Igorota; nilalangaw na kamay
ng putang nakasobre
sa malamlam na cafe. Nakikipag-unahan

sa paghinog ng gabi
ang kakarag-karag na taksi.
Lumalayas ang mga magkasintahang lumiliyab
sa madudugong ilawan. Habang ako,
nakamasid lang. Sumisidhi ang pangangatal
sa dilim ng malalalim na tawanan.