24 December 2008

ILONG

(Halaw kay Jack Prelutsky)


Salamat sa Maykapal at kanyang itinaong
magara nating ilong sa mukha pinausbong.
Peste kung nagkagayon ang hatid na disgrasya
'pag sa iba tinapal, habambuhay ang dusa.

Lagot 'pag kinalikot ng manipis na uban
ang ilong na umusli sa may dakong bumbunan.
Hindi maisisimple pagdukot ng kulangot,
bulilyaso ang dulot kahit pa tumalikod.

Ang ilong na napadpad sa loob ng tainga
pinsala sa pandinig ang bunga sa tuwina.
Katanungang malupit kung paano babahing.
Ang utak, matatagtag 'pag binalya ng hangin.

Mantakin kung napunta itong ilong sa gitna
ng paang may sapatos, laging pawis at basa.
Ay sus, mahabaging Diyos, peligrosong huminga
kung langhap sa tuwina talas ng alipunga!

Kahit anong mangyari, ang ating ilong nawa
lumagi sa pagitan ng mata at bunganga.
Handa kong talikuran, maski anong pabuya
basta't mananatili itong ilong sa mukha.