23 December 2008

LITANYA SA MAIIKLING KAMATAYAN

Wala nang haranang sasaliw pa
sa mga gitarang baril kung mangusap.
'Pagkat bukas mismo,
pagdatal ng impiyerno,
ultimo talahib sa sementeryo
ay magsisintimiyento.

Hindi ko alam kung totoo
subalit iyan ang kuwentong
nasambit ng diyablo

habang sa kanayuna'y
madalas magmantika
ang bibig ng mga bayarang
lumulura ng tingga.