23 December 2008

ORGASMO

ang orgasmo sa pagtatalik
ay rurok rin ng tulang
lantay ng tayutay
kapag ang bawat pag-iisang laman
ay nagiging mapusok
tuwing naibubuga ang kilabot
kilabot na kapagdaka'y naninilakbo
nagmimistulang dibinong metaporang
nahihinog sa pagpintig
nagbibigay-turing at hiwaga
sa isusupling nitong talinghaga
habang sa pagdaan ng di mabilang
na pagtaas-pagbaba ng hininga
ay may gutay-gutay na katawang
pagal na hihimlay sa dilim
anaki'y makatang kagagaling lang din
sa isang marahas na pagpapatiwakal
sa gubat ng namimintog na patalim