18 December 2008

SA KALYE OROQUIETA

-


Tigib sa panglaw ang pagdalaw ng takipsilim
sa kalyeng ito. Sa matang abuhin
ng batang mutain, nagmamanibalang
na duhat ang balat ng langit

habang sinasalok ng kaniyang bibig
ang maligasgas na agas
ng kalawanging bukal
sa gilid ng nahihirinang kanal.

Kumakapal ang libag sa mahabang hita
ng kongkretong bangketa.
Sumasakmal sa hangin
ang nagtatalik na usok, anghit, panis

na laway, suka’t plema, maasim na pawis
ng marurungis na obrero, susuray-
suray na istambay, gusgusing magtitinapay,
at tinderang nakatitik na ang talambuhay

sa nanggigitatang pahina ng kalsada.
Mula sa mapapanghing kalyehon at eskinita,
namumukadkad ang mga puta sa tabi
ng kutuhing motel at kainan ng mami.

Matalim ang titig ng mga gasera
sa loob ng ulyaning aksesorya.
Namamalat sa pandinig ang hiyaw
ng basag na jukebox at busina.

Sa dulo ng walang pangalang kanto,
mistulang hikaing uubu-ubo
ang maiitim na tubo
sa isang lumang planta ng semento.