23 December 2008

SA MGA GABING TULAD NITO

Sa mga gabing tulad nito
habang nakaburol
ang mga salitang pumurol
sa dila
at tahimik nating pinaglalamayan
ang balarila

nitong pangungulila, wala
nang mas mahusay pang gawin
kundi simsimin ang asim
ng natirang serbesa, ang asim
ng natuyo mong pawis
sa kama, ang asim

na ikinalat ko sa iyong leeg,
sa balakang na nanginginig,
sa malambot mong likod at dibdib.
Ang asim, ang asim
ng mapanglaw na tinging
sumusugat sa akin

hanggang magmadaling-araw
hanggang umapaw
ang namuong dugo
sa mga labi kong pinupog
mo ng halik
hanggang mangawit

ang kasu-kasuan
ng katawang mong
nalamog sa pagtatalik.
Nag-aapurang abala ng telepono
sa malayong tabi,
elektronikong harana

sa naghihingalong gabi
ay di natin alintana.
Ganitong wala tayong ibang kasama
dito. Wala tayong ibang kakilala
dito. Wala tayong ibang paniniwala
dito. Wala kahit ano --- ikaw lamang at ako ---

sa mga gabing tulad nito.