19 December 2008

WALANG BAKAS

(Halaw sa True Love Leaves No Traces
ni Leonard Cohen)


Wari'y hamog na walang sugat na dulot
magdamag mang hagurin ang talulot ng hasmin.
Ako rin, walang larawang maiguhit sa iyong isip,
mapusok mang magtalik

ang ating katawan sa maiikling panaginip.
Tulad ng pait ng di mailagdang halik,
kumakawala sa mga saradong bintana
ng tahanang di maitirik. Tulad ng panata

ng pagsasamang nakatitik sa buhangin,
agad lumalabo sa ihip ng hangin. Gayundin,
pakiwari ko, itong pagsuyo;
natutuyo sa gapos

ng yapos na di magtatagpo.

Pinatatagal ng alak ang gabing mainam
ngunit tamis ay nawawala, at sangsang sa hininga
ang tanging naiiwan. Tayo man, sa paghulog
ng luha'y walang magawa. Naiipon ang mga bubog

mula sa basag-basag na damdamin ---
matalas na paalalang naghihiwalay sa atin.
Mangyaring ang mga bagay na ibig ibigay
ay di maaaring hingin. At ang tulang nais ialay

nawawalan ng saysay tulad ng panalangin.
Tunay na nabubura sa umaga ang burda ng bituin.
Gayundin, sa aking akala, itong pagsinta;
nawawala sa asinta

ng haplos na di magkatugma.