05 January 2009

ALAS DIYES NANG UMAGA

(Mula sa The Suicide
ni Federico Garcia Lorca)


Nakalimot ang binata
ngayong alas diyes nang umaga.

Ang kaniyang puso’y nabubulunan
sa bali-baling pakpak at bulaklak

na basahan. Nais mang makaalala
ay panis na ang mga salita sa dila.

Manipis na abo ay pumatak
sa kamay na payak. At yapak

sa malumbay na balkonahe
tinitigan niya ang malumbay na tore

natigilan sa pagtakbo ang malumbay
na relo, testigong nakatunghay

sa malumbay na pagkatuliro.
At sa higaang walang adorno

aninaw ang kaniyang anino
nakahimlay nang tuwid at panatag

ngayong alas diyes nang umaga,
binasag

ng binata
ang salamin

ng bintana. Sa mapanglaw na kuwarto,
muli, umapaw ang mga anino.