05 January 2009

GABI SA LOS BAÑOS

Ang gabi sa Los Baños ay mapait
na paglagok ng serbesa. Gumuguhit
sa isip ang malalagim na saglit
ng ating pagsasama, tila labaha
mula sa matatalim mong salita.
Kanina, habang ang hangin
ay humihilam sa mata, hinugot ko
ang tulang namumulaklak sa dila,
batid kong di ito kumikilala
ng panginoon o alila. Ngunit,
o ngunit nang ito’y subukan kong
ialay sa makinis mong dambana,
naluoy ang mga talulot
sa aking palad, at walang nalabi
kundi buntung-hiningang
pasakalye sa bawat luhang nababasag
sa ating paanan.

Muli’t muli,
nakabakod ang maraming bubog
sa ating harapan.