22 January 2009

BENEDIKSYON

(Halaw kay Rev. Joseph Lowery
20 Enero 2009)


O Panginoon ng pagal naming panahon,
O Panginoon ng luhang kaytagal naming inipon,
Ikaw na gabay magpahanggang ngayon,
Ikaw na makapangyarihang liwanag ng dantaon,
nawa’y akayin kami sa wastong daan
upang sa aming pagtungo ay di malayo
sa takda mong tagpuan. Upang di malango at maliyo
sa alak ng kamunduhan. Tuwina kami ay patnubayan,
nagkakaisa at tapat sa Iyo, at tapat sa lupaing binasbasan
ng aming dugo. Tulungan mo kami,
O Panginoon, upang magmula ngayon
ay walang sinumang maghahasa
ng sandata sa kaniyang kapwa;
at ang mekanikal na makinaryang pandigma
ay maging traktorang pambungkal ng lupa;
at ang bawat nilalang, bata o matanda,
ay makapagpapahinga sa tabi ng punong payapa,
walang pangamba o nakaambang panganib
sa halip ay nakaabang sa katarungang dumadaloy
na parang tubig, habang nag-aapoy
ang kawastuhang makapangyarihan.
Panginoon, sa ngalan ng aming ninuno
at lahat ng nagpagod
para sa layuning ito, at sa lugod
ng bagong simula, nawa’y sumaamin ang iyong biyaya
hanggang dumating ang panahon

na sinumang itim ang balat
ay ligtas makapaglalakad
sa kaniyang daan pauwi;

na sinumang kayumanggi
ay may layang mamili
kung nais niyang manatili;

na sinumang dilaw
ay magkaroon ng layaw
upang magtimpi;

na sinumang pula
ay makaapula
sa pamimighati

na sinumang puti
ay mapaglimi
ang wasto sa mali.

Sa aming nag-aalay ng gawa
para sa hustisya at awa,
ang Iyong pag-ibig ay ipaunawa.
Siyanawa.