16 January 2009

PANGAMBA

Ang mukha mo ay malamig
na ataul sa ‘king dibdib.
Malaon nang baon. Di ko
nais hukayin kaylanman.

Takot lang akong makita
ang inaagnas mong ngiti
at tuloy magunita pa
ang bunga ng ating nasa,

nabulok at simbaho ng
pag-ibig sa isa’t isa.