16 January 2009

TAG-ARAW NANG UNA TAYONG MAGKITA

Tag-araw nang una tayong magkita.
Sabi ko, ang pag-ibig ay mainit
lalo na’t hinahaplos ng palad mo
ang patpatin kong hita. Ganyan tayo

sa mata ng lupa. Sa 'ting gunita,
namumusyaw ang mga alaalang
ayaw pumanaw: mukha ng asawang
nakabaon sa kabaong ng puso;

atubiling ngiti ng mga batang
ayaw sumilip sa sugatang araw;
puntod na walang pangalan o ilaw.
Kinilatis natin ang bawat gabi,

sinisid ang ikinukubling perlas
ng malalambot nating labi. Ikaw,
kahit may asawa, minahal kita.
Bawal subalit sinong magtataka

gayong nagpupuyos ang pagnanasa,
tila baling silahis ng umaga,
nakalagak sa murang pag-unawa
at pagningas ng ating pagkabata.