19 February 2009

HALAW SA MAN'YOSHU

-

Ngayong Gabi # 1

Humanda ka
at ngayong gabi
ipapasok ko

ang aking sarili
sa iyong panaginip.
Tila magnanakaw

o di inaasahang panauhin,
ibabalabal ko
ang malapad kong braso

sa iyong balikat.
Ibubulong nang paulit-
ulit, tulad ng dampi

ng isanlibong halik
sa iyong maliliit na tenga
ang mga panalanging

ikaw at ikaw lamang
ang nais kong makaunawa.
Ngayong gabi

walang sinumang
makakakita, ni
mag-uusisa sa atin.

Aangkinin kita
sa amoy-rosas na silid
ng iyong panaginip ---

mangyari ang pinto
papasok dito
sana’y di mo maisipang ipinid.Ngayong Gabi #2

Tuwing gabi
ibinuburda ko
sa manipis na balat ng katahimikan
ang madilim na larawan
ng aking pagnanasa:

Na sana

nakaupo ako
sa iyong tabi --- hinahabi
ang mga pangungusap
na tayo lang ang nakaiintindi
samantala’y minamasahe
ng aking hintuturo’t hinlalaki
ang malambot na kurba
ng mabilog mong binti.

Kung kaya tuwing gabi,

tinatangka kong pumasok sa silid
ng iyong panaginip,
kinakatok nang paulit-ulit
ang maalikabok na pintuang
tanod na naghihiwalay sa pagsisiping
ng ating isip.

Subalit

tila wala ka roong naririnig.
Maaaring sadya kang nagtataklob
ng makapal na kumot,
sinasalag ng paglimot
ang mga alaala
ng maririing halik

habang ang aking tinig
nalulunod sa pag-ihit

ng malalim mong hilik.