24 February 2009

KUNG SA ALAK AY TOTOONG GALIT ANG LANGIT

(Mula sa A Vindication; Li Po)


Kung sa alak
ay totoong galit ang langit, bakit
ang inuming matapang
magiting na arkanghel ang kapangalan;
kung ang alak ay di pinagpapala ng lupa,
bakit sumusuwabe ang lasa
gumagrabe ang tama
habang tumatagal sa luwad na banga.
Kumbaga, dahil ang alak ay kapwa
kinakalinga ng langit at lupa,
dapat galante rin at taas-noo
ang lahat ng manginginom at lasenggo.
Tagapaghagod ng kalooban,
tulad ng pilosopong nagpapayo,
ang lambanog na iniinom nang puro.
Nagpapadulas ng dila, nagpapatalas ng talino,
tulad ng pakikinig sa isang henyo,
ang bawat tungga ng markang demonyo.
Sapagkat ang pilosopo at henyo
ay lasenggo namang pareho,
para saan, kung gayon,
ang langit at impiyerno.
Ang matiwasay na buhay
ay makakamtan sa tatlong tagay;
kung sobra-sobra pa dito
mabubunyag na ang sikreto
kahit pa ng buong uniberso ---
Ito ang gantimpalang di mapapasaiyo
habang pilit ka nang pilit
mamuhay nang matino.