13 February 2009

PIGHATI

(Halaw kay Edna St. Vincent Millay)


Mga anak, dinggin ang inyong ina:
dahil ang tatay niyo'y patay na,
mula sa kaniyang lumang abrigo
tinahi ko para sa inyo
ang bagong amer'kana; munting korto

nama'y pinagbuhusan ng panahon
mula sa umurong niyang pantalon.
At dahil sa bulsa'y naalala niya
ihabilin ang tumpok ng susi't barya:
Danilo, sa iyo ang sensilyo

upang may pang-impok sa bangko;
Si Ana ang magtatabi sa naiwang susi;
kalansing na libangan
sa gabing walang laman.
At dapat ipagpatuloy ang buhay,

dapat limutin silang nangamatay.
Dapat ipagpatuloy ang buhay
kahit pa sabihing nawalay na
silang totoong napamahal na
sa atin. Kaya ang almusal ay namnamin

nang maigi, habang mainit ay ubusin
ang tinapay at kape;
at dapat ipagpatuloy ang buhay --
kumbakit ito pinipilit,
di ko rin ngayon maisip.