26 February 2009

MASUSULAT KO ANG PINAKAMALUNGKOT NA TALUDTOD

(Mula kay Pablo Neruda; Tonight I Can Write the Saddest Lines)


Masusulat ko ang pinakamalungkot
na taludtod sa mga gabing ganito.
Masusulat ko, halimbawa: "Ang gabi
ay durog at ang bitui'y nangangatog

sa malayo". Ang hangin ay lumiligid
sa langit at umaawit. Ngayong gabi,
isusulat ko ang pinakamalungkot
na taludtod. Minahal ko siya, at minsan

niya rin akong minahal. Sa mga gabing
kaybagal, binihag siya ng aking bisig.
Hinahagkan ko siya nang paulit-ulit
sa lilim ng walang-katapusang langit.

Minahal niya ako, at siya man ay minsan
ko ring minahal. Sino ang di iibig
sa kaniyang matang malalim at tahimik.
Isusulat ko ang pinakamalungkot

na taludtod ngayong gabi. Batid ko nang
hindi na siya sa akin. Napipiho kong
lubos na siyang naglaho. Naririnig ko
ang lawak ng gabi. Lalong lumalawak

ngayong wala siya sa tabi. Pumapatak
ang tula sa kaluluwa, tila hamog
sa pastulan. Hindi siya napag-ingatan
ng aking pag-ibig; at para ano pa.

Gabi'y pinsala at ako'y nag-iisa.
Ito na lamang. Habang may umaawit
doon sa kalayuan, sa kalayuan.
Sa kaniyang pagkawala, nangungulila

ang kaluluwa. At saanman ibaling
ang mga mata ko't damdamin, tunay nang
nawala siya sa piling. Pinapuputla
ng gabing tulad nito ang mga punong

di naman nagbago. Kami ang nagbago.
Hindi ko na siya mahal, natitiyak ko,
pero minahal ko siya nang todo. Dala
ng hangin ang dalangin kong tumatapik

sa kaniyang pandinig. Kapiling ng iba.
Siya'y kapiling na ng iba, tulad dati
nang siya'y akin lang nang walang pasubali,
ang kaniyang tinig at katawang malantik,

ang kaniyang halik at walang-hanggang titig.
Hindi ko na siya mahal, natitiyak ko,
pero maaaring ang alaala niya'y
di pa nalalagot. Napakaikli ng

pag-ibig, napakahaba ng paglimot.
At sa ganitong sandaling pumipintig
ang gunita ng mga gabing bihag siya
ng aking bisig; sa tuwing nag-iisa,

di ako matahimik. Kahit ito na
ang huling lungkot na ipagkakaloob
niya sa akin. At ito ang huling tula
na maisusulat ko para sa kaniya.

No comments:

Post a Comment