19 February 2009

IWASAN ANG BABAENG MAGANDA

(Mula kay Meng Chiao; Impromptu)


Iwasan ang babaeng maganda
gaya ng paglayo sa labaha
lalo pa't bagong-hasa. Humihiwa
sa palad ang mahigpit na hawak
sa kutsilyo, subalit tingin ko
malayo yatang mas delikado
ang kaibig-ibig na dalagang
tiyak paluluhain ka lang
pagdating sa dulo. Sa madaling

sabi, ang peligro ng biyahe
ay wala sa haba, pare;
gulong ay pupuwedeng mabalaho
kahit sampung dangkal lamang
ang layo. Kumbaga,
ang tinik ng pag-ibig
ay lagpas sa dalas at dahas ng talik --
sugat na ubod nang hapdi
ang maaaring habilin ng gabing maikli.