13 February 2009

TUNAY NA KAIBIG-IBIG ANG AKING KATAWAN

(Mula kay e.e. cummings)


Tunay na kaibig-ibig ang aking katawan
lalo't ito’y nakadikit sa iyong katawan. Kapani-panibago
ang ganito, ang mga ugat ay banayad at ang kalamnan
ay plastado. Iniibig ko rin
ang iyong katawan at lahat ng kaya nitong gawin
Iniibig ko ang kaniyang birtud
Iniibig ko tuwing hinahagod ang iyong gulugod,
ang iyong mga buto, ang pag-aalboroto
ng matatag mong harapan
na muli at muli at muli kong hahagkan
Iniibig ko tuwing hinahagkan ang mga ito
at ikaw, Iniibig ko, habang ginagalugad
ng aking palad ang hibla-hiblang kawad
sa likod na mabalbon, at kung anuman ang naroon
sa tuktok ng lamang nakabuka… at umiibig mong mga mata,

at siguro iniibig kong lalo kapag ganito

sa ilalim mo, ako, medyo kapani-panibago