13 February 2009

HUWAG MO ISIPING AKO AY TAPAT SA SUMPA

(Halaw kay Edna St. Vincent Millay)


Huwag mo isiping ako'y tapat sa sumpa!
Ako’y likas na taksil noon pa mang simula
at ang tanging kinikilala kong panata

ay ang panatang patuloy na umibig
at ang panatang patuloy na magtaksil.
At malamang iniwan na kita kundi dahil

sa walang-kaparis mong kagandahan;
kundi dahil ikaw ang pamatid-uhaw
sa aking tuyong lalamunan;

kundi dahil ikaw ang mainit na sabaw
sa kumakalam na sikmura; kundi dahil
sa ikaw ay ikaw ay iniwan na kita –

bago ka pa man makahalata
ay iniwan na kita. Hahanap ako ng iba
sa paraang kita'y hinanap

sa nagdaang nalimot ko na.
Ngunit ikaw, malamyos na tulad ng hangin,
pumapaling ang ihip sa kung saan-saan ;

ikaw na ang gayak na gayuma
ay tulad ng alon sa buhangin, pinangangatog
ng tilamsik na bubog ang kasu-kasuan

ikaw na walang pag-aalintana
sakaling puso ko ba’y mahinahon
o pagala-gala – lalagi ako sa iyong piling.

Ikaw na kapwa ko sinungaling
at pinakahindi totoo, tuwing nagtataksil
ako -- ano’t iniibig pa kita lalo.