19 February 2009

VIA MALIGAYA

-

Halinhinan ang dilim at liwanag
gumagapang, nabubura
ang mukha ng kapwa-pasahero,
tulad ng mga tangkay ng taglagas,
isa-isang napipigtas
tuwing sasapit ang Enero.
Umaatungal ang hangin
habang ang sinasakyang dyip
ay isang higanteng ataul, malamlam
na sumusubo sa nag-uumulol
na katahimikan;
maputlang guni-guning
bumubulusok sa kawalang-hanggan.

Nabubulok na ang mga salita; ang dila
naluluoy na tila
tuyong dahon; ang diwa
nakahimlay na nang mahinahon.
Samantala, tinutugis namin
ang puting ilaw
pauwi.
Gusto ko tuloy isipin sandali
lahat ng ito’y pansamantala lang
walang hinaharap,
ni mabangong kasalukuyan
kundi nakaraang paparating pa lamang.