02 March 2009

ANG SILID

-

Sa silid na ito'y tayo lang
ang magkatipan. Atin lagi
ang panahon. Walang gambala
sa ating pag-uusap, maging

ito'y puro lang kabastusan,
kapwa tayo naglalaway diyan!
At walang dapat abalahin
na ibang bagay, pagbabantay

ng tindahan o paghuhugas
man ng kinainan. Ang silid
nating ito'y sagrado. Walang
maruming tengang nakikinig

o pilyong matang nakamasid.
Tayo lamang ang buhay dito,
walang aalma sakali bang
ang pag-utot ko'y todo-todo.