27 March 2009

ANONG KULAM ANG 'YONG ALAM

(Halaw sa The Philosopher;
Edna St. Vincent Millay)


Anong kulam ang 'yong alam
at daig ko pa'ng kulang-kulang?
Sa gabi at umaga'y
di napagkakatulog,
gayong dilat ang mata'y
bakit binabangungot?

Anong sumpa ang kinabisa
na gumagambala sa pag-iisa?
Larawan mo sa unan
ay basa at lukot,
parating inaasam
sana’y wala kang suot.

Sa dinami-dami ng aking nakilala
masunurin, mapera
at di 'sing-bungangera;
ilang manyika ang iyong ikinahon,
ilang karayom ang iyong ibinaon,
gaano kabisa ang taglay mong gayuma
at paano ko nasikmurang umibig
sa hawig ni Dabiana?

At bakit kung mahalin ka
ay sadyang sobra-sobra?
Bakit sa kahibangang ito
sadyang wala akong pangontra?
Dito sa aming baryo
'ika ng mga albularyo:
malakas na bigwas, hindi tawas,
ang lunas sa tulad kong bobo,
bobo, bobo.