28 March 2009

HINDI KO NA MARINIG

(Mula kay Jose Garcia Villa)


Hindi ko na marinig ang tinig
ng pag-ibig. Tumigil ang pintig
sa kaniyang dibdib. Ibo'y atubiling

umawit kung gabi. Bumabalik
nang tahimik ang bawat salitang
sinasabi. Kulay ay umaalpas

sa mga rosas na bagong-pitas.
Apoy na pinagdiringas, agad
ring kumukupas. Wala nang habiling

dala ang hangin, habang ang oras
ay kapwa sinungaling. Naumid
ang mga kampana at mag-isa kong

nakatunganga. Puso ko'y walang gana.
Panginoon ko! ako pala'y patay na.