27 March 2009

ALAM KO ANG ISANDAANG PARAAN NG PAGLISAN

(Mula sa I Know a Hundred Ways to Die;
Edna St. Vincent Millay)


Alam ko ang isandaang
paraan ng paglisan.
Natutukso akong subukan
kahit isa man lang minsan.

Kung walang nakatingin
ay gusto kong magpaararo
sa tren na walang tigil
sa pagparoon at pagparito;

-- 'nga lang, malamang
masinghalan ako at mamura
ng mga pasaherong huli na
ng pasok sa opisina.

Kung ayaw sumumpong
ng karuwagan sa tubig
ibig kong tumalon
sa umaalulong na Pasig;

-- kaso ayokong maatraso,
ayokong maabala,
ang mga batang abala
sa pamumulot ng basura.

Kung walang pumapansin
at nakababagot sa bahay
pupuwede kong inumin
ang asido ni nanay;

-- naku, 'pag nabuko
ay siguradong perhuwisyo,
sumbat na masasambit
sa akin ay ganito:

"Di ka man lang nagtira
kahit kalahating litro.
Ay, ano'ng gagamitin ko
panlinis ng inidoro?"