02 March 2009

NATUTULOG SA DAMUHAN

(Mula kay Arthur Rimbaud; Asleep in the Valley)


Humahalakhak ang ilog sa gilid ng lambak;
mula sa ilog, sinasalo ng talahib
ang bubog na pilak; mula sa bundok,
humuhulas ang patak-patak na araw,
alahas na malinaw na malinaw.

Isang sundalong binatilyo, walang suot
na sumbrero, ang natutulog nang solo.
Nakaunat ang katawan sa pumpon ng damo.
Nakaunan ang ulo sa kumpol ng pako.

Sa kaniyang berdeng higaan, umaapaw
ang liwanag. Sa kaniyang ibabaw,
matamlay ang ulap.
May kumot na bandera ang kaniyang paa.

At nakangiti na parang bata
sa gitna ng lagnat na nagpupuyos:
siya'y himbing na himbing.
Iduyan siya't yakapin

'pagkat siya'y giniginaw.

Walang halimuyak ang makapagpupukaw
sa ilong na walang kagalaw-galaw.
Siya'y himbing na himbing sa ilalim ng araw.
Sa dibdib niya, isang kamay ang namamahinga.

Sa tagiliran, dalawang pulang butas ang nakanganga.