26 April 2009

AWIT NG PAMAMAALAM

(Mula kay Tu Fu)


Umid
na tumatawid
sa gabi
ang mga salitang

di natin masabi.
Walang sumusungaw
sa ating labi
maliban sa ngiti

na dumarating
nang atubili.
Lumigwak na
ang huling patak

ng alak.
Sumulak na
ang luksa
sa kandilang

di mapigilan
ang pagluha –-
batid nila
ang panglaw

na hatid
ng madaling-araw
papalapit nang papalapit
nang papalapit.