21 April 2009

PAGHIHINTAY NG PASKO

-

Gapos ng lamig ang looban.
Kumukulambo ang baho
sa ginagalis na matris

ng putikan. Sa isang kahon,
umaapaw ang luha't sipon
sa palahaw ng mga batang

walang inabutan
sa balatong hapunan
ng boksingerong ubod-yaman.