26 April 2009

HALAW KAY PAUL LAURENCE DUNBAR

-


Noon


Tureteng-turete
sa anak ng hari
itong ating
makatang pobreng-pobre.
Anumang diskarte
at tsetse-buretse,
lahat, mangyari,
ay nagkandaletse-letse
dahil di siya kauri
at lalong di kursunada
nitong prinsesa
nating mata-pobre.
Pawang bale-wala
ang inalay niyang tula.

Noong gabing iyon,
dahil olats ang ambisyon
at parang binabad sa lason
ang pusong batang-bata,
isang sulat
ang kaniyang kinatha,
ang tintang gamit
ay luha. Pagdilat
ng umaga,
di na siya humihinga.


Ngayon


Tulad niya, sa kasalukuyan:
isang paraluman, walang pulot
na dulot, wala kahit
minatamis na gulaman,
ang kumutya
sa pagsamo ng binata.
Ang pusong batang-bata
parang binabad sa luha.

At waring inaalihan
ng lumalasong kalungkutan
habang nakakulong sa kuwarto --
ang umaalulong na kabiguan
ay kaniyang isinaberso
upang kung di makompromiso
at medyo palarin,
ibebenta niya siguro
sa 'sang mamahaling magasin.