20 September 2009

HALAW SA DIRGE WITHOUT MUSIC

(Edna St. Vincent Millay)


Di ko maisip na masikip na hukay sa sementeryo
ang makapagpipiit sa mga pusong nadistiyero.
Kahit pa sabihing ganito na palagi,
at dahil ganito na dati ay ganito ang mangyayari:
silang mabini at sadyang marunong, silang lahat ay pihong
sa hukay ang hantong, may nakaputong
na lila sa ulo. Lahat ng iyan ay sadyang ayoko.

Kayong nag-isip nang magaling at sa pag-ibig
ay nahumaling, hinihintay ng lupa
ang inyong pagdating. Walang pagtatangi
at walang pinipili. Lahat ay hahalo
sa maputlang dumi. At ang talino
at nilalaman ng inyong guni-guni --
di namin agad malilimot, mangyari.
Gayunman, maglalaho ang pinakamabuti.

Ang tugon na matalas at titig na maangas,
ang tawang malakas at ang damdaming wagas--
wala naman yatang absuwelto
sa batas ng paglipas. Sa dulo, lahat tayo
ay abono sa rosas. Magiging makulay ang talulot
at mabango panigurado. Alam ko. Pero ayoko.
Kumpara sa di nalalantang bulaklak,
mas ibig ko ang himig ng iyong halakhak.

Pababa nang pababa nang pababa sa hukay
silang magaganda, mababait at tunay na mahusay;
Lumilisan nang matiwasay silang matatalino,
silang may-bayag at matatag ang puso.
Alam ko. Pero di ako papayag at ayoko.

06 September 2009

HALAW KAY PAUL CURTIS

-

Si Sebastian, bago malagutan ng hininga
ay nag-usal ng kumpisal
sa mahal niyang asawa. “Victoria,
aking sinta”, lupaypay niyang nawika,
“patawarin mo ako
sa aking pagkakasala”. Tugon ng kabiyak
na gumon sa pag-iyak, “Ipanatag ang isip.
Sa halip ay maidlip, maidlip”.
Si Sebastian, sa kaniyang kalintikan
ay malumanay na nagsabi,
“Sa hukay, bago humakbang
ito ang aking masasabi:
Sa kapatid mong babae at lalo na
kay kumare; Oo, pati sa iyong ina
na higit sa 'yong kahali-halina --
lahat sila kasi-kasiping ko sa tuwina”.
Si Victoria, walang inis
at salaming malinis ang suot na mukha
ay nagbulong nang mahinahon
sa asawang nanghihina, "Sebastian,
lahat ng ito ay hindi na sikreto”.
"Kaya ipikit ang mata, ang iyong mata
ay ipikit ngayon. Maya-maya lang
tatalab na ang lason”.