11 August 2010

DAPITHAPON SA PAMANTASAN

-

Kulay-kalawang ang dapithapon
tulad ng mga dahong
sadyang iniipit upang malanta
sa pagitan ng mga lamukos na pahina
ng lansangan sa kampus. Enero.
Parang nilulumot na libro
ang hilera ng mga gusali
ganitong pa-takipsilim at nagmamadali
ang mga dyipning tumatahak
sa mahabang lagda ng kalsada paakyat
sa Forestry. Mabango ang langhap
ng bagong-hawang tinapay sa coop,
naaamoy ko habang binabaybay
itong mabatong daan pauwi ng Y.
Pagdating sa dorm, nakakalat
ang mga aklat nina Mao at Plath
sa sahig. Itim ang ligalig
na nakalimbag sa loob ng silid.

Sa labas, tinggang nalulusaw
ang silahis ng sugatang araw.

No comments:

Post a Comment