30 December 2010

ANG KUTONG LUPA

(Halaw kay Shel Silverstein)

Duwende
na sinlaki
ng kalahating
daliri,
pagpasok
sa klase
ang karwahe
hatak
ng bulate.

Sangwisik
na luha
mula
sa dagang iyakin,
swimming pool na
na ubod
nang lalim.

Ang tanong ba
kung makakaporma
'pag humara-humara
sa kalsada
ang huramentadong
garapata?

Kasya
ang katawan
sa ilalim
ng pintuan
pero sobra
isang buwan
bago marating
ang tindahan.

Piging
sa isang linggo
ang katiting
na biskotso.
Sumbrero
kung umulan
ang maliit
na tansan.

Ala-tarsan
na pagtulay
sa laway
ng gagamba,
di 'yan ubra
kung iba
ang titira.

Lumilipad
na karpet
ang balat
ng tsiklet.
Yakap ko
ang hinlalaki,
yakap ko na
buong babae.

At
sapagkat
walang gamit
na mas maliit
sa akin,
simpleng bolpen,
isang magdamag
dapat
bago mabuhat.

Itong tulang 'to,
sa totoo,
sampung taon
kinumpleto.
Pero mas grabe
sa aksidente
ng di paglaki
ito --
sa buong mundo,
kanino,
duktor man
o albularyo,
maaari

magpatule?