31 July 2011

TUNGKOL SA MABIBIGAT NA BAGAY

-

May kanya-kanya tayong pamamaraan
sa pagsukat ng bigat.

Mariing hatak ng grabedad
na nagpapapirmi sa ating pagtahak
sa lupa: maaaring natutunan mo
na ang bigat ay mababaw na sugat
sa talampakan noong nagsisimula
ka pa lang humakbang at gumala; o di kaya
isang umalsang bukol sa bumbunan,
galos sa palad, hampas
ng sinturon at bahagyang pilat
sa balat na karaniwan na
nating pinagwawalang-bahala.
Katunayan, ang ating balat
ay talaan ng nagdaraang bigat.
Ngunit dahil napupunit
ang sala-salansang kalyo
nang mas mabilis pa sa pagpapalit-
pahina ng kalendaryo, bagay ito
kaya malimit nakakaligtaan
sa pana-panahon ang iniiwang palatandaan
ng bigat na dumadagan
sa ating katawan.

Sa paglipas ng taon,
ang bigat ay inaanunsiyo
ng di maiangat na talukap
paggising sa umaga.

Mula unang buhos ng tubig
hanggang huling kaskas
ng sepilyo, mabigat ang katawang
matamlay nating kinakaladkad
pababa ng hagdanan, papasok-
palabas sa masikip na banyo.

Mabigat ang mga daliring umaapuhap
sa di-mapagpantay na butas
at butones ng polo.

Mabigat ang kapeng
di pa rin nababawasan
mula sa tuklap na labi
ng lumalamig na puswelo.

Mabigat ang lagitik
ng sandali, lalo ngayong
pareho tayong nagmamadali.
Kamo’y huli ka na sa klase.

Sa labas ng bahay,
mabigat ang lagda ng ulan
sa iyong payong at kapote.

Nagkataong mabagal ang usad
ng ating sinasakyan.
Mabigat ang trapik
ayon sa balitang dinatnan.

Madalas naiisip ko
kumbakit waring di na gumagaan
ang mga bagay-bagay
na dati-rati nang pasan.
Mapapatingin na lang ako sa iyo
sa loob ng sasakyan,
malamang ginawa mo ulit sandalan
ng himbing na ulo
ang balikat ko. Mapapangiti ako.
Para namang may magagawa ako.

Pagdating sa eskuwela,
iaabot ko pabalik
ang mabigat na bag
na ugali mong ipabitbit
tuwing umaga. Tatalikod ka.
Kakapain ko ang gusot na iniwan
ng ‘yong bag at ulo
sa aking manggas at balikat.
Dito muna ako. Mag-isa. Nagtataka
kumbakit sa pagkakataong ito pa
madalas kong maramdaman
ang di mabuhat-buhat na bigat.

2 comments:

 1. Here's an attempt at translation.

  ON WEIGHTY MATTERS

  We measure things
  each in our unique ways.

  The gravity’s insistent pull
  secures our firm footing
  on earth: perhaps you’ve realized
  that weight is but a benign
  sore on foot
  when you began to take
  small tentative steps; or maybe

  a swollen cyst
  on skull, a bruised palm,
  a welt of belt, a teeny
  scar on skin we almost
  always ignore.

  Proof of this, our skins are ledgers
  of heavy burdens. But since
  the thick piles of calluses
  are torn faster than the page-
  turns of a calendar,
  such that from time to time
  we often neglect
  the deep tracks of heaviness
  pressing on our bodies.

  Years go by,
  the big load is announced to us
  by lids heavy as lead
  in the wake of morning.

  From the first splash of cold
  water, to the final scratch
  of toothbrush, the heavy body
  staggers weakly
  down the stairs, into
  and out of the cramped toilet.

  Heavy the fingers reaching
  for mismatched buttons
  and buttonholes.

  Heavy the coffee
  that wasn’t touched
  at the chapped lips
  of a cooling mug.

  Heavy the thunderous
  moment, now that we are
  both running out of time.
  You’re late for class, you say.

  Outside, heavy
  signatures of rain
  pounding on the coat and umbrella.

  It so happened that our vehicle
  moved slow as a turtle poke.
  Traffic is heavy
  according to the news advisory.

  Oftentimes I wonder
  why it seemed the things
  we carry for always
  never ever lighten a bit.
  I’ll just turn to you
  inside the vehicle, perhaps again
  you made a pillow
  of my numb shoulders
  with your sleepy head.
  I’ll snigger. As if I could
  do anything about it.

  At school,
  I will hand over
  the heavy bag you
  always ask me to carry.

  You’ll turn around. I’ll touch
  the wrinkles left behind
  by your bag and head
  on my sleeves and shoulders.

  I’ll just stay here for a while.
  By myself. Wondering why
  this will be the exact
  moment I will feel
  this weight that will never ever be lifted.

  ReplyDelete
 2. Mas maganda yung translation mo kesa sa orihinal ko, haha!

  Maraming salamat, Rise!

  ReplyDelete