30 November 2009

HINGGIL SA BAGAY-BAGAY NA MAGAGANAP SA HINAHARAP

(Halaw kay Bertolt Brecht)


Isang magarang kotse ang ipinahiram ng negosyante
sa kaniyang pahinante.

Ang tinipong medalya, lahat-lahat ibinasura
ng Heneral na kung pumostura

daig ang sibilyan sa itsura. Ang mga kawani
ng gobyerno, naging magiliw bigla sa tao.

Tinutulungang tumawid ng mahinahong pulis
ang batang nanlilimahid

at puno ng galis. Kinukumusta ng haciendero
ang magbubukid, tinatanong

kung nabiyayaan ba sila ng proyektong patubig.
Ang mga peryodista

sulat-sulat ang salitang Masa
gamit ang malaking letra.

Walang bayad sa takilya
ang pagtunghay sa artista.

Sa barko, mismong kapitan ang umaalam
kung ano ang nilutong ulam

para sa kaniyang tauhan. Ang may-ari ng karwahe
di nangingiming umupo

sa tabi ng kutsero. Ang duktor ay nagbibigay-palugit
kung naniningil sa may-sakit.

Ayaw tanggapin ng pantas at iskolar
ang gawad ng karangalan

sa halip ibig pa nilang ibulgar
ang bagong-tuklas

na karunungan. Sa kuwartel ng militar
naghahatid ng patatas

ang manggagapas. Si Padre, di mapakali
parang ibig pa yatang isauli

ang nakolektang salapi. Kung anong kalintikan
itong mga nangyayari: walang-dudang nagwawagi

sa labanan ang taumbayan, at lahat nang 'yan
ay simula pa lamang.